Tiszta kéz program

A KÉSZ Csoportnál arra törekszünk, hogy üzleti céljainkat, fenntartható fejlődésünket és gazdasági egységünket partnereink teljeskörű bizalmát élvezve valósítsuk meg. A bizalom működésünk alapvető eleme, fenntartása mindannyiunk feladata. Eredményeink, a magas minőség és a kivívott bizalom fenntartása érdekében kötelességünk, hogy a legmagasabb etikai normák és professzionális eljárások mentén tevékenykedjünk. Minden cselekedetünkben és minden döntésünkben feddhetetlenül kell eljárnunk, tetteinkért egyénként, munkavállalóként és szervezetként is felelősséget kell vállalnunk. Elvárjuk kollégáinktól, hogy a munkájuk során hozott döntéseik legyenek összhangban vállalati céljainkkal és kultúránkkal, teremtsenek értéket, biztosítsák a magasfokú ügyfélelégedettséget és minőséget. 

A KÉSZ Csoport megalapítása óta elhivatottan küzd az üzleti etikának megfelelő, jogszerű és tisztességes normák mellett. Ezeket az elveket képviseli Magyarországon és minden olyan külföldi országban, ahol a KÉSZ Csoport bármilyen formában jelen van. A Tiszta – kéz program lehetőséget ad a KÉSZ Csoport partnerei és saját alkalmazottai számára, hogy a cégcsoportnál történt, vagy történő visszaélés, vagy vesztegetés gyanús tevékenységeket olyan fórumon rögzítse, mely a bejelentéseket megfelelő módon kezeli, és kivétel nélkül kivizsgálja. A kollégák bátran tudják jelezni, ha bármiféle észrevételük lenne az üzleti magatartásunkkal kapcsolatban. A Tiszta KÉZ program a bejelentő számára biztosítja a teljes anonimitást, valamint a személyiségi jogok védelmét. Amennyiben a bejelentett panasz vizsgálatát követően, a KÉSZ Csoport Etikai és Viselkedési Szabályzatát sértő cselekedet bebizonyosodik, a KÉSZ Csoport az elkövetővel szemben a zéró tolerancia elvét szigorúan követve jár el. 

A személyiségi jogok biztosítása minden körülmények között elsőbbséget élvez az alkalmazott vizsgálati módszerekben, és a nyilvánosság tájékoztatásakor. A vizsgálat ideje alatt a cselekménnyel kapcsolatban az érintett egyéntől, képviselőjétől vagy bármely más személytől érkező összes adat, információ a biztonsági vezetőhöz kerül továbbításra, aki a vizsgálattal kapcsolatban az eljárási időszakban információt nem hoz nyilvánosságra.   

A KÉSZ Csoport kivétel nélkül valamennyi bejelentést a biztonsági vezető közreműködésével kivizsgál.