Tiszta kéz program

Üdvözöljük a MileStone Gazdasági és Mérnöki Tanácsadó Kft. által működtetett felületen, amelyet azért hoztunk létre, hogy partnereinknek a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény szerinti bejelentő felületet biztosítsunk. A visszaélés-bejelentési rendszer célja a jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményekkel vagy mulasztásokkal, illetve egyéb visszaélésekkel kapcsolatos bejelentett információk alapján a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése.

A bejelentés az alábbi űrlap kitöltésével lehetséges. Az űrlap beküldése után annak tartalmával automatikus e-mail generálódik, amelyet a bejelentés fogadását végző MileStone Kft. kezel.

A bejelentőnek lehetősége van kiválasztani, hogy anonim módon kívánja-e észrevételét beküldeni, amennyiben a nem anonim lehetőséget választja, a bejelentés kivizsgálását követően a döntésről és a vizsgálat eredményéről a bejelentő értesítést kap. A beküldött kérdésről vagy panaszról való döntést a bejelentéssel érintett vállalkozás vezető tisztségviselője hozza meg. Kérjük, a bejelentés szövegében minden esetben adja meg a bejelentéssel érintett vállalkozás nevét, amennyiben ismert Ön előtt, annak cégjegyzékszámát vagy adószámát.

A bejelentések fogadásában és felkérésre a kivizsgálásban a MileStone Kft. részt vesz. A teljes folyamat során a bejelentő elérhetőségei és a bejelentés teljes tartalma kizárólag a bejelentés fogadásáért és kivizsgálásért felelős szervezet számára hozzáférhetők, annak tartalma az érintett személyekhez titkosított, az illetéktelen megismerést kizáró formában érkezik. A bejelentés és a bejelentés alapján folytatott vizsgálat során keletkezett dokumentumok tartalmazhatnak természetes személyekre vonatkozó személyes és különleges személyes adatokat. Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatót alábbi linken érheti el:

  • Adatkezelési tájékoztató (link)

A bejelentések vizsgálatának főbb eljárási szabályait a következő linken találja meg:

  • Bejelentések vizsgálatának főbb szabályai (link)

A bejelentés elküldésével kijelentem, hogy elolvastam és elfogadom az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, továbbá kijelentem, hogy bejelentésemet jóhiszeműen és jogszerűen teszem.