KÉSZ Szakképzésért Alapítvány

A KÉSZ Szakképzésért Alapítvány célja, hogy az építőiparban jelentkező munkaerőhiányt enyhítse oly módon, hogy a szakképzés mennyiségi- és minőségbeli megerősítésével a gazdaság szakember-utánpótlás igényeinek megfelelő, szakképzett tanulók kerüljenek ki a szakképzés alrendszereiből.

Ennek érdekében az alapítvány célul tűzte ki az alábbiakat:

  • A gyakorlatorientált, a munkaerőpiac valós igényeihez igazodó szakképzés jelentőségének növelése a duális szakképzés kiterjesztésével, az ilyen képzést folytató intézmények pénzbeli és nem pénzbeli támogatásával, tanulószerződések és együttműködési megállapodások számának növelésével.
  • A szakképzésben résztvevő tanulók munkaerőpiaci környezetben, illetve munkahelyi környezetbe beépülő tanműhelyben szerezzenek szakmai, illetve munkatapasztalatot, fejlesztve ezzel a munkavállalásukat elősegítő kulcskompetenciákat, s másrészt azt, hogy ezen idő alatt szakmai gyakorlati ismereteket szerezzenek.
  • A felnőttképzésbe, a kompetenciafejlesztési programokba való bekapcsolódás ösztönzése, támogatása a gazdaság minden területén, a lakosság minden korosztályában.
  • Hosszú távú cél a fentiek mellett a szakképzés, a szakmai képzések és kompetenciafejlesztések elismertségének, társadalmi megbecsültségének helyreállítása, különösen a fiatal generáció körében.