Hajózásért Alapítvány

Az alapítvány célja az 1916-1917-ben épült, eredeti nevén IV. Károly, jelenlegi nevén Szőke Tisza kétkéményes, lapátkerekes gőzhajó jelenlegi állapotának rendezése, ideértve a hajóban található védett műszaki emlékek kimentését, a hajó összes örökségvédelem alatt álló részegységének biztonságos betárolását, és az elsüllyedt hajótest vízből való kiemelését. A hajó védett műszaki elemeit egyébként a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal védett tárgyegyüttessé nyilvánította.  

Az alapítvány arra törekszik, hogy külső források bevonásával építse újjá a hajót, visszanyerve ezáltal annak közel eredeti állapotát, vagy - amennyiben az újjáépítés megfelelő források hiányában nem megvalósítható - a hajó részegységeit mint ipartörténeti értéket, emléket, oktatási, muzeális, kulturális célra hasznosítsa. Ennek keretében az alapítvány törekszik a gőzgép bemutatható, működőképes állapotra történő felújítására. A hajó egyéb, nem védett alkatrészeinek felhasználásával, és a hajóhoz köthető, máshol fellelhető tárgyi emlékek felkutatásával és beszerzésével a Hajózásért Alapítvány közreműködik egy Szőke Tisza Hajó Emlékhely kialakításában is Szegeden. 

Az alapítvány célja, hogy felkutassa a Magyarországon található, a hajózás területén kialakításukban, vagy működésükben egyedi értéket képviselő, elhagyatott, vagy hasznosításra váró, használaton kívüli hajókat, hajózáshoz kapcsolódó eszközöket, tárgyi emlékeket. Az alapítvány igyekszik ezeket megvásárolni, állagmegőrzésükről, felújításukról gondoskodni, a jövő nemzedékének megőrizni, lehetőség szerint pedig közforgalom számára elérhető bemutatóhelyen kiállítani. A működtetésükből származó esetleges hasznot az alapítvány közérdekű tevékenységének megvalósítására fordítja. 

Az alapítvány közreműködik a fiatalabb generáció hajózással való megismertetésében, a magyarországi hajós utánpótlás képzésében, oktatásában, a vizsgára bocsátás feltételeinek elérésében. Együttműködik, lehetőségeihez mérten segíti, támogatja a hasonló célkitűzéssel rendelkező szervezeteket.