Kutatás-fejlesztés, innováció

Kutatás-fejlesztés, innováció

A KÉSZ Csoport számára rendkívül fontos az innováció, leginkább azért, mert célunk az iparági vezető szerep betöltése többek között a digitalizáció és a BIM alapú működés terén, ehhez pedig elengedhetetlen az ezek alapját képező innovatív gondolkodás. A cégcsoport stratégiai partnerhálózatán belül kifejezetten kutatással és fejlesztéssel az IQ Kecskemét Kft. foglalkozik. A KÉSZ Csoport mérnöki innovációs tevékenységének elősegítése érdekében jött létre 2015-ben, mint nyílt, szellemi és technológiai központ, azonban 2021-től az innováción keresztül részese a Cégcsoport mindennapjainak. A központ otthont ad oktatási, szolgáltató, fejlesztői és gyártó területeknek. Támogatja az ipari újításokat, innovációs kezdeményezéseket az ötlet megszületésétől egészen a piacra viteléig. Az IQ Kecskemét Kft. korszerű tervező és modellező szoftverekkel, valamint prototipizálást és termékfejlesztést támogató eszközökkel és berendezésekkel is rendelkezik. A modern infrastruktúrával erősíti a fejlesztési tevékenységet, segíti a képzési és a továbbképzési folyamatot is.

Az IQ Kecskemét Kft. innovációs központja valójában egy multidiszciplináris műhely, amelynek fő feladata, hogy inspirálja és támogassa az új ötleteket. Mindezek megvalósításában az innovátor közösség is részt vesz. A közösség fő feladata az innovációs projektmenedzsment, elsődleges céljuk pedig megteremteni az úgynevezett innovációs ökoszisztémát, amely egy komplex, részben alulról, részben felülről szerveződő együttműködési rendszerként fogja össze az innovációs kezdeményezéseket.  Ennek fenntartása és működtetése mellett a szervezeten kívülről érkező ötletek műszaki, környezeti, gazdasági értékelése, az integráció lehetőségének vizsgálata, majd az implementáció támogatása szintén az innovátor közösség feladata.  

Az IQ Kecskemét Kft. felel a Cégcsoport innovációs tevékenységeinek koordinációján túl a folyamatos edukációért, az innovátor közösség folyamatos támogatásáért és építéséért, valamint a különböző ösztönző és segítő programok ápolásáért. A társaság képes a teljes innovációs folyamatban segítséget nyújtani, a megkereséstől és a műszaki megvalósíthatóság kérdésétől az üzleti elemzésig, a döntéstámogatásig, az implementációig és végül az utókövetésig.

Rendkívül otthonosan mozog a disztruptív technológiák területén és már számos fronton ért el komolyabb eredményeket. Ilyenek például az egyesével is komoly mérföldköveknek számító AR/VR fejlesztések implementációi, amelyek a gyártást és a kivitelezéseket is képeseket a következő szintre emelni, megelőzni a konkurenciát. 

Az IQ Kecskemét Kft. kiemelt hangsúlyt fektet az olyan kezdeményezések támogatására is, amellyel nem csak egy megoldást kínál a sok közül, hanem piacformáló újításokat valósít meg.

Szolgáltatások

Innováció

Ipar 4.0

Ipar és üzlet

Kooperáció

Oktatás

Kiemelt tagvállalataink és stratégiai partnereink